DRAUGHT, DRAFT czy DROUGHT

W brytyjskim angielskim rzeczownik "draught" oznacza m.in. 'przeciąg', np.:

(1a) Could you close the door - I want to prevent this icy draught.
Czy mógłbyś zamknąć drzwi - chciałabym zapobiec temu lodowatemu przeciągowi.
(1b) *Could you close the door - I want to prevent this icy drought.

Amerykański zapis tego słowa to "draft "

Wyraz "draught" (am. "draft") może również odnosić się do 'łyku', 'porcji lekarstwa' lub 'napoju leczniczego', np.:

(2a) I gasped for a draught of air.
Walczyłem o łyk powietrza.
(2b) *I gasped for a drought of air.
(3a) She swallowed the coffee in one draught.
Połknęła kawę jednym haustem.
(3b) *She swallowed the coffee in one drought.
(4) She prepared a draught, whose ingredients included a dead frog and some herbs.
Przygotowała lek, w którego skład wchodziła zdechła żaba i jakieś zioła.

Warto zapamiętać, że tym samym rzeczownikiem opisuje się '(minimalne) zanurzenie statku', 'głębokość, na jakiej statek wciąż może płynąć', np.:

(5) Omega has a shallow draught.
Omega ma płytkie zanurzenie.

W brytyjskim angielskim "draughts" to 'warcaby' (w amerykańskiej odmianie angielskiego grę tę określa się niepoliczalnym rzeczownikiem "checkers"), np.:

(6a) Can you play draughts?
Czy umiesz grać w warcaby?
(6b) *Can you play drafts?

Jako ciekawostkę można podać, że "Polish draughts" (am. "Polish checkers") to 'warcaby stupolowe', rozgrywane według nieco odmiennych reguł.

Zwrot "on draught" występuje tylko w brytyjskim angielskim i odnosi się do '(piwa) z dystrybutora', 'kuflowego'. Identyczne znaczenie ma przymiotnik "draught" (am. "draft"):

(7a) Do you have Guinness on draught? (br.)
Czy macie kuflowego Guinnessa?
(7b) *Do you have Guinness on draft?
(7c) Do you have draught Guinness? (br.)
(7d) Do you have draft Guinness? (am.)

Przymiotnikiem "draught" (am. "draft") opisujemy zwierzęta 'pociągowe', np.:

(8) You\'d need draught oxen to pull this sort of weight.
Trzeba by wołów pociągowych, że ruszyć ten rodzaj ciężaru.

Słowo "draft\", które w amerykańskim angielskim odpowiada brytyjskiemu "draught\", funkcjonuje w obu odmianach angielskiego także w innych znaczeniach. Po pierwsze odnosi się do 'szkicu (wstępnego zarysu rysunku lub tekstu)', 'brudnopisu tekstu', 'konspektu\':

(9a) This essay is just a rough draft.
Ten esej to tylko wstępny brudnopis.
(9b) *This essay is but a rough draught.

Ponadto "draft" to 'przelew', np.:

(10a) Can I pay by bank draft?
Czy mogę zapłacić przelewem?
(10b) *Can I pay by bank draught?

W amerykańskim angielskim słowo "draft" (poprzedzone zazwyczaj przedimkiem określonym "the") oznacza 'pobór (do armii)'. W brytyjskiej odmianie języka angielskiego jego odpowiednikiem jest słowo "conscription " Wyraz "draft" może być też amerykańskim czasownikiem o znaczeniu 'zaciągać do wojska' (w brytyjskim angielskim "conscript").

(11a) He tried to dodge the draft.
Usiłował uniknąć poboru.
(11b) *He tried to dodge the draught.

Rzeczownik "drought" bywa często mylony z omówionymi powyżej, jego znaczenie jest jednak diametralnie różne. "Drought" oznacza 'suszę', np.:

(12a) A prolonged drought has been damaging our crops.
Przedłużająca się susza niszczy nasze zbiory.
(12b) *A prolonged draught has been damaging our crops.
(12c) *A prolonged draft has been damaging our crops.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne DRAUGHT, DRAFT czy DROUGHT
Loading ...