PRESENT czy ACTUAL

Przymiotnikiem „actual” opisujemy coś lub kogoś ‘prawdziwego’, ‘istniejącego’, ‘realnego’, np.:

(1) His actual words were completely different.
Jego prawdziwe słowa brzmiały zupełnie inaczej.
(2) She thought it would cost 50 cents but the actual price was much higher.
Sądziła, że to będzie kosztować 50 centów, ale rzeczywista cena była znacznie wyższa.

W tym znaczeniu słowa „actual” można używać praktycznie wymiennie z przymiotnikiem „real”. Wyraz „actual” służy czasem również podkreśleniu, że odnosimy się do najistotniejszej, właściwej części czegoś:

(3) The trailers start at 7.30 pm but the actual film starts at 8 pm.
Reklamy zaczynają się o 7.30, ale sam film zaczyna się o ósmej wieczorem.

Przysłówek pochodzący od przymiotnika „actual” to „actually” (‘tak naprawdę’, ‘w rzeczywistości’, ‘realnie’). Wielu Polaków ma problemy z tym wyrazem, używając go błędnie w znaczeniu ‘aktualnie’. Tymczasem, aby powiedzieć, że coś dzieje się ‘aktualnie’, powinniśmy posłużyć się np. zwrotem „at present”, podobnie jak znaczenie polskiego przymiotnika ‘aktualny’ możemy w języku angielskim wyrazić słowem „present”:
(4) Actually, I don’t work here at all.
Tak naprawdę wcale tu nie pracuję.
(5) At present, I don’t work here at all.
Aktualnie (obecnie) wcale tu nie pracuję.
(6a) His present situation is not too bad, but a year ago he was poor and unemployed.
Jego aktualna sytuacja jest nienajgorsza, ale rok temu był biedny i bezrobotny.
(6b) *His actual situation is not too bad, but a year ago he was poor and unemployed.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...