NAUKA - "SCIENTIST" czy "ACADEMIC"

Wyraz „science” oznacza ‘naukę’, a w szczególności ‘nauki przyrodnicze/ścisłe’. Także niektóre nauki społeczne określa się tym terminem („social sciences”). Rzeczownik „science” nie powinien być natomiast stosowany, kiedy mowa jest o nauka humanistycznych (po angielsku „the humanities”). Dlatego przymiotnik „scientific” odpowiada polskiemu określeniu ‘naukowy’ tylko w odniesieniu do nauk ścisłych. Do wszystkich dziedzin nauki pasują natomiast przymiotniki o nieco innych znaczeniach niż „scientific”: „academic” (‘związany z instytucjami naukowymi’) oraz „scholarly” (‘uczony’ – ten przymiotnik oceniający odnosi się ogólnie do takich tekstów naukowych i praktyk badawczych, które odznaczają się starannością, dociekliwością intelektualną oraz głęboką znajomością tematu). Oprócz takich ogólnych określeń jak „research” (‘badania naukowe’), „science” (‘nauki ścisłe i przyrodniczne’) czy „scholarship” (‘nauki humanistyczne’), warto zapamiętać jeszcze słowo „learning” (‘nauka w ogóle’, np. „The World of Learning” ‘Świat Nauki’ – tytuł katologu z informacjami o większości uniwerstytetów oraz innych instytucji naukowych świata).

Zapamiętanie poszczególnych wyrazów może ułatwić poniższe zestawienie.

Określenia stosowane w odniesieniu do:
NAUK ŚCISŁYCH
science” - ‘nauka
scientific” - ‘naukowy
scientist” - ‘naukowiec

NAUK HUMANISTYCZNYCH
the humanities” - ‘nauka
scholarship” - ‘nauki humanistyczne
academic/scholarly” - ‘naukowiec
academic/scholar” - ‘naukowiec

WSZYSTKICH DZIEDZIN
science” - ‘nauka
research” - ‘badania naukowe
learning” - ‘nauka (generalnie)
academic/scholarly” - ‘naukowy
academic/scholar” - ‘naukowiec


Oto przykłady zdań:

(1) Feynman’s scientific research is famous – he won the Nobel Prize for physics.
Badania naukowe Feynmana są sławne – otrzymał on Nagrodę Nobla z fizyki.
(2a) Umberto Eco’s academic/scholarly writings are as famous as his novels – he is both a semiologist and a writer.
(2b) *Umberto Eco’s scientific research is famous – he is both a semiologist and a writer.

Pisarstwo naukowe Umberta Eco jest równie sławne jak jego powieści – jest on zarówno semiologiem, jak i pisarzem.
(3) Her innovative study changed Shakespearean scholarhsip forever.
Jej nowatorskie studium zmieniło na zawsze badania nad Szekspirem.


Uwaga: w odniesieniu do studiów słowa „scholar” i „scholarship” znaczyć mogą również odpowiednio ‘stypendysta’ i ‘stypendium’. Nie wskazują wtedy na specjalny wycinek nauki w ogóle ani nie służą pochwale uczoności w konkretnych tekstach, lecz odnoszą się do szczególnej formy finansowania studiów lub badań naukowych, np.:

(4) Bernard studied classics as a scholar at Balliol College.
Bernard studiował filologię klasyczną, historię starożytną i filozofię jako stypedysta w Balliol College.
(5) If you’d like to study abroad next year, you should start applying for scholarships now.
Jeśli chciałabyś w przyszłym roku studiować za granicąi, powinaś zacząć składać wnioski o stypendia już teraz.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne NAUKA - "SCIENTIST" czy "ACADEMIC"
Loading ...